sungrow - our enviroment

Θ?λουμε το περιβ?λλον να ωφελε?ται απ? τη δρ?ση μα?.

Ω? εταιρε?α, ε?μαστε μ?ρο? εν?? κοινωνικο? και πολιτισμικο? συν?λου. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? για τον οπο?ο στηρ?ζουμε ?νθερμα και ε?μαστε αρωγο? στην επαγγελματικ? εξ?λιξη των υπαλλ?λων μα?.

?

Να λε? αυτ? που πιστε?ει? και να κ?νει? πρ?ξη αυτ? που λε?.

Για εμ??, η ανταπ?δοση οφελ?ν στην κοινων?α ε?ναι αυτον?ητη. Η Sungrow συμμετ?χει ενεργ? σε δραστηρι?τητε? κοινωνικ?? πρ?νοια?, ?πω? ?μβλυνση τη? φτ?χεια?, δωρε?? σε σχολε?α και σε περιπτ?σει? σεισμικ?ν καταστροφ?ν, εν? βελτι?νεται συνεχ?? σε επ?πεδο επαγγελματισμο? και βιωσιμ?τητα? πρακτικ?ν δημ?σια? πρ?νοια?.
Το πρ?γραμμα ?μβλυνση? τη? φτ?χεια? με φωτοβολτα?κ? συστ?ματα τη? Sungrow βο?θησε 300.000 φτωχ? νοικοκυρι? και 2.200 φτωχ? χωρι? σε ?λη τη χ?ρα. Και οι 12 σταθμο? εν?ργεια? συνδ?θηκαν στο δ?κτυο ηλεκτροδ?τηση? για παραγωγ? εν?ργεια?.

Η Sungrow πα?ρνει πολ? σοβαρ? υπ?ψη την ?ννοια τη? εταιρικ?? ευθ?νη?. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? για τον οπο?ο κ?νουμε δωρε?? σε σχολε?α και υποστηρ?ζουμε εν?ργειε? για την ?μβλυνση τη? φτ?χεια?.
Κ?θε εταιρε?α ε?ναι ?να? καθρ?φτη? τη? κοινων?α? μ?σα απ? την οπο?α γενν?θηκε. Σ?μφωνα με αυτ?ν την αντ?ληψη, ?χουμε ορ?σει βασικο?? καν?νε? και αρχ?? για την εταιρε?α μα?. Αυτ?? οι αρχ?? αφορο?ν το ανοικτ? πνε?μα, την αποδοχ? ?λων των ατ?μων και τη θεμιτ? συμπεριφορ?, καθ?? και την ενεργ? προαγωγ? τη? προσωπικ?? εξ?λιξη? των υπαλλ?λων μα?.
Υπ?ρχουν δι?φοροι τρ?ποι για να επιτ?χει κανε?? ?ναν οποιονδ?ποτε στ?χο: ο ε?κολο? τρ?πο? και ?να? πιο δ?σκολο?, αλλ? πιο σωστ??, τρ?πο?. Εφαρμ?ζουμε τι? αρχ?? μα? σε κ?θε μα? απ?φαση, γιατ? αυτ? ε?ναι η πιο συνεπ?? συμπεριφορ? σε β?θο? χρ?νου.