Products Residential

Η Sungrow θα μεγιστοποι?σει τα οφ?λη των φωτοβολτα?κ?ν π?νελ σα?.

?να σπ?τι, ?να οικοδομικ? τετρ?γωνο ? μια π?λη απαιτο?ν εν?ργεια για να λειτουργ?σουν. Η Sungrow παρ?χει λ?σει? με δυνατ?τητα κλιμ?κωση? για την κ?λυψη οικιακ?ν, εμπορικ?ν ? ακ?μα και βιομηχανικ?ν αναγκ?ν για καθαρ? και βι?σιμη εν?ργεια.?

Στο χαρτοφυλ?κιο προ??ντων μα? περιλαμβ?νεται η τεχνολογ?α αντιστροφ?ων και αποθ?κευση?, καθ?? και ?λα ?σα απαιτο?νται για τη λειτουργ?α αυτ?ν των στοιχε?ων σ?μφωνα με τον προ?πολογισμ? που ?χετε ορ?σει, πλ?ρω? αποδοτικ?. Τα προ??ντα μα? ενσωματ?νονται εντελ?? απρ?σκοπτα στα υπ?ρχοντα δ?κτυα σ?μφωνα με ?λα τα πρ?τυπα πιστοπο?ηση?.