Sungrow Utility - Hero

Λ?σει? με δυνατ?τητα κλιμ?κωση? για φωτοβολτα?κ? π?ρκα.

Η παραγωγ? ηλιακ?? εν?ργεια? σε βιομηχανικ? επ?πεδα εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε?, ?πω? ενδεικτικ? απ? τη γεωγραφικ? τοποθεσ?α του φωτοβολτα?κο? π?ρκου.

Πρ?σινη ισχ?? για εφαρμογ?? κ?θε μεγ?θου?.

Ο ?αντιστροφ?α? τ?που κοντ?ινερ τη? Sungrow μπορε? να χρησιμοποιηθε? σε δι?φορε? εφαρμογ?? και παρ?χεται με ενσωματωμ?να ?προγρ?μματα για την κ?λυψη των απαιτ?σεων του δικτ?ου. Χ?ρη στην τυπικ? σχεδ?ασ? του? (μ?γεθο? κοντ?ινερ ?3 ? 6 m), οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? ε?ναι ε?κολοι στη μεταφορ? και ακ?μα πιο ε?κολοι στην εγκατ?σταση. Η προαιρετικ? λειτουργ?α "Q at night" συμβ?λλει στη σταθεροπο?ηση του δικτ?ου ηλεκτροδ?τηση?.


?ξυπνη σχεδ?αση φωτοβολτα?κο? σταθμο? με λειτουργ?α SVG, ταχε?α απ?κριση σε ?λεγχο ?α?ργου ισχ?ο?, με ευρ? φ?σμα λ?σεων αποθ?κευση? εν?ργεια? (60 kW - 6,8 MW) για διαστ?ματα χαμηλ?? ζ?τηση?. Χ?ρη στη δυνατ?τητα ε?κολη? εγκατ?σταση? και συντ?ρηση?, η χρ?ση ε?ναι απλ? και το κ?στο? παραμ?νει σε χαμηλ? επ?πεδα.

Αξιοποι?στε στο ?πακρο τη δ?ναμη του ?λιου. Οι κεντρικο? αντιστροφε?? τη? Sungrow παρ?χουν εξαιρετικ? υψηλ? απ?δοση με αποδοτικ?τητα ?ω? και 99% και υψηλ? φ?ρτιση DC/AC ?ω? και 1,5 με την εφαρμογ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α? τοπολογ?α? τρι?ν επιπ?δων. Το σ?στημα ενεργ?? ψ?ξη? επιτρ?πει την παραγωγ? ισχ?ο? αιχμ?? σε εξαιρετικ? υψηλ? θερμοκρασ?α.
Χ?ρη στη σχεδ?αση του κοντ?ινερ (μ?γεθο? 3 ? 6 m), οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? ε?ναι ε?κολοι στη μεταφορ? και ακ?μα πιο ε?κολοι στην εγκατ?σταση. Η προαιρετικ? λειτουργ?α "Q at night" συμβ?λλει στη σταθεροπο?ηση του δικτ?ου ηλεκτροδ?τηση?. ?να πραγματικ? σ?στημα DC 1500 V με χαμηλ? κ?στο? συστ?ματο? και η ενσωματωμ?νη βοηθητικ? τροφοδοσ?α χαμηλ?? τ?ση? (LV) καθιστο?ν αυτ?ν τη λ?ση μια πολ? ελκυστικ? επ?νδυση.
Οι κεντρικο? αντιστροφε?? τη? Sungrow παρ?χονται με ενσωματωμ?νη λειτουργ?α παρακολο?θηση? ρε?ματο? και τ?ση? για online αν?λυση και αντιμετ?πιση προβλημ?των. ?λοι οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? ?χουν αρθρωτ? σχεδ?αση για ε?κολη συντ?ρηση και σ?ρβι?. Η εξωτερικ? οθ?νη αφ?? ?χει σχεδιαστε? για ε?κολη και ?μεση πρ?σβαση σε ?λε? τι? λειτουργ?ε?, επιτρ?ποντ?? σα? να παρακολουθε?τε το σ?στημα.
Οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? συμμορφ?νονται πλ?ρω? με τα πρ?τυπα IEC 61727 και IEC 62116, εν? παρουσι?ζουν σταθερ? συμπεριφορ? και παραμ?νουν σε σ?νδεση ακ?μα και κατ? τη δι?ρκεια σ?ντομων σφαλμ?των χαμηλ??/υψηλ?? τ?ση? (L/HVRT) ? σφαλμ?των συχν?τητα? (FRT). Ο ?λεγχο? ενεργο? και α?ργου ισχ?ο? και ο ?λεγχο? ρυθμο? αυξομε?ωση? ισχ?ο? προστατε?ουν το δ?κτυο ηλεκτροδ?τηση? σε κ?θε περ?πτωση.
Παραμε?νετε σε επαφ? χ?ρη στην πρ?σβαση με μ?νο ?να κλικ στο iSolarCloud, για ε?κολη, κεντρικ? διαχε?ριση του σταθμο? παραγωγ?? εν?ργεια?. Το ενσωματωμ?νο λογισμικ? διαχε?ριση? σ?? επιτρ?πει να παρακολουθε?τε και να ελ?γχετε εξ αποστ?σεω? τι? στοιχειοσειρ??, του? μετασχηματιστ??, τα συστ?ματα μετατροπ?? ισχ?ο? και ?ω? και 10 αντιστροφε??. Το ενσωματωμ?νο τε?χο? προστασ?α? firewall φροντ?ζει για την ασφ?λεια ?λων των στοιχε?ων.

?να πιο πρ?σινο μ?λλον για την Επαρχ?α Ντακ Λακ:: Φωτοβολτα?κ? ?ργο βιομηχανικ?? κλ?μακα? στο Βιετν?μ

..

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

Η ηλιακ? εν?ργεια ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?, ?ταν η σχετικ? ζ?τηση ε?ναι χαμηλ?. Μετ? τη δ?ση του Ηλ?ου, η αν?γκη για εν?ργεια αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Οι λ?σει? αποθ?κευση? τη? Sungrow φορτ?ζουν κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?, για να μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε την αποθηκευμ?νη εν?ργεια ?ταν τη χρει?ζεστε περισσ?τερο: τι? βραδιν?? και τι? πρ?τε? πρωιν?? ?ρε?.

Δε?τε τα προ??ντα αποθ?κευση?

Μεταβε?τε στην εν?τητα με τι? λ?σει? αποθ?κευση?

sungrow - give us a call

Σα? ενδιαφ?ρει η καθαρ? εν?ργεια; Καλ?στε την εταιρε?α μα?.

Το δ?κτυο σ?ρβι? μα? εξυπηρετε? περισσ?τερη απ? τη μισ? υφ?λιο, με εκατοντ?δε? ?μπειρου?, επαγγελματ?ε? μηχανικο?? σ?ρβι? του? οπο?ου? μπορε?τε να καλε?τε 24 ?ρε? το 24ωρο, 7 ημ?ρε? την εβδομ?δα, για να σα? βοηθ?σουν.

Καλ?στε τη διεθν? γραμμ? επικοινων?α? μα?. Τηλ.: +90 216 663 61 80