..

Webinars

Η ομ?δα μηχανικ?ν παγκ?σμια? κλ?ση? θα θ?λαμε να σα? προσκαλ?σουμε να συμμετ?σχετε στη σειρ? webinar. Ε?ν δεν μπορε?τε να παρακολουθ?σετε ζωνταν?, καν?να πρ?βλημα! ?λα τα σεμιν?ρια θα καταγρ?φονται και θα ε?ναι διαθ?σιμα για λ?ψη, ?τσι ?στε να μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση αν? π?σα στιγμ?. Κ?ντε κλικ σε οποιοδ?ποτε απ? τα παρακ?τω σεμιν?ρια και αναπτ?ξτε τη β?ση γν?σεων ΦΒ και αποθ?κευση?.