Aisle floating body

Aisle floating body Floating System

Available for

Asia & Pacific

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

?

  • Πιστοπο?ηση ESCR.
  • Προστασ?α απ? UV ακτονοβολ?α.
  • Χρ?νο? ζω?? 25 χρ?νια.
  • Υδατοστεγ??/αεροστεγ??.
  • Προστασ?α απ? διαρρο??, υδρ?λυση, πρ?ωρη γ?ρανση, δι?τρηση.
  • Αντοχ? σε κυματικ? φορτ?α.
  • Υλικ? φιλικ? στο περιβ?λλον (BS6920).
  • Μεγ?λη φ?ρουσα ικαν?τητα.
  • Αντοχ? σε ολ?θηση και τριβ?.
  • Ασφαλε?? συνδ?σει? ανθεκτικ?? στην ?νταση.

?