..

SG60KTL | SG60KTL-BDC String Inverter

Available for

Europe, Latin America (ESP), Brasil (PT)

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Μ?γιστο? βαθμ?? απ?δοση? 98,9%, Ευρωπα?κ?? βαθμ?? απ?δοση? 98,7%.
 • Μακροχρ?νια δυνατ?τητα υπερφ?ρτιση? στο 110%.
 • Λειτουργ?α σε μ?γιστη ισχ? ?ω? και του? 50oC θερμοκρασ?α περιβ?λλοντο?.

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Μ?γιστη DC φ?ρτιση ?ω? 140%.
 • Ενσωματωμ?νο combiner box, αντικεραυνικ? DC και AC.

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Συμπαγ?? κατασκευ? και χαμηλ? β?ρο? για ε?κολη εγκατ?σταση.
 • Plug-and-play σχεδ?αση αντικεραυνικ?ν και ανεμιστ?ρων
 • Παρακολο?θηση ρε?ματο? στοιχειοσειρ?ν για γρ?γορη αντιμετ?πιση προβλημ?των.
 • ?μεση θ?ση σε λειτουργ?α, ε?κολη τοπικ? και απομακρυσμ?νη παρακολο?θηση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Συμβατ?τητα με ?λου? του? κ?δικε? δικτ?ων: IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, VDE0126-1-1, G59/3, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4120, BDEW.
 • LVRT/HVRT.
 • 'Ελεγχο? ενεργο?/α?ργου ισχ?ο? και ramping.?