..

ST3577KWHD-1500HV + SG3150U Turnkey Solution

Available for

North America

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

  • DC-coupled σ?στημα αποθ?κευση? εν?ργεια? με μετατροπ?α PV.
  • ?τοιμε? διεπαφ?? σ?νδεση? PV-συστ?ματο? αποθ?κευση? για ε?κολη προσαρμογ?.?

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ

  • ?ξυπνο ?λεγχο? θερμοκρασ?α? σε επ?πεδο κυψ?λη? για μ?γιστη απ?δοση και χρ?νο ζω?? τη? μπαταρ?α?.
  • Αρθρωτ?? σχεδιασμ?? που υποστηρ?ζει παρ?λληλη σ?νδεση μπαταρι?ν και επεκτασιμ?τητα του συστ?ματο?.?

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

  • Σ?στημα ηλεκτρικ?? ασφ?λεια? DC που περιλαμβ?νει ταχε?α απ?ζευξη και προστασ?α απ? ηλεκτρικ? τ?ξο.
  • Πολ?επ?πεδο monitoring και σ?στηματα ζε?ξη?/απ?ζευξη? για αυξημ?νη ασφ?λεια των μπαταρι?ν.?

ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

  • Ενσωματωμ?νο? ελεγκτ?? που επιτρ?πει συνδεσιμ?τητα σε ?να μ?νο σημε?ο.
  • Παρακολο?θηση και καταγραφ? προβλημ?των σε πραγματικ? χρ?νο για ?μεσο εντοπισμ? βλαβ?ν.??