..

YüZER PV S?STEMLER?NDE L?DER

Sungrow Yüzer Sistemleri, dünyan?n farkl? enlemlerindeki su üstü kurulumlara y?nelik ürünler ve ??zümler sunar.

Dünyan?n en büyük yüzer PV tesisi, ?in’in Guqiao ?ehrine ba?l? Fengtai kasabas?na Sungrow taraf?ndan in?a edilmi?tir. Bu tesis, her y?l 1.200 ton kükürt dioksit ve 150.000 ton karbon dioksit emisyonunu ?nler.