..

YüZER INVERTER & BOOSTER PLATFORMU | Floating Platforms

Available for

Asia & Pacific

üRüN AVANTAJLARI

?

  • Mükemmel uyumluluk ve yüksek güvenlik
  • Daha dü?ük DC kablo kay?b?, daha yüksek sistem verimlili?i
  • Kolay kurulum, Kolay O&M
  • ?oklu menhol dizayn?, uygulama,bak?m ve kontrol i?in kolayl?k
  • Ak?ll? modüler dizayn, nakliyede kolayl?k
  • ?evre dostu malzeme ile kaplanm?? dizayn, ya?lanma ve korozyona kar?? mükemmel dayan?kl?l?k (C5 s?n?f?)
  • Genel güvenli?i art?rmak i?in birden fazla alt b?lüme sahip duba
  • Ayr?lm?? ya? toplama kab?, farkl? elektronik ekipman tipleri i?in uyumlu

?