..

SG3400/3125/2500HV-20 Central Inverter

Available for

Australia, Asia & Pacific, Europe, Latin America (ESP), Brasil (PT)

YüKSEK KAZAN?

?

 • Maks. 99% verimlilik ile geli?mi? 3 seviyeli teknoloji
 • Esnek PV string konfigürasyonu, 1.5'e kadar DC/AC oran?

?

TASARRUFLU YATIRIM

 • DC 1500 V, 20 ft konteyner dizayn? sayesinde dü?ük nakliye ve kurulum maliyeti
 • Dahili OG Trafo ve ?alt Sistemi (opsiyonel)
 • Gece Statik Var Jenerat?rü (SVG)

KOLAY O&M

 • Online analiz ve h?zl? ar?za bulma i?in dahili ak?m,voltaj ve OG parametreleri izleme
 • Kolay bak?m i?in modüler dizayn
 • Kullan??l? harici LCD

?EBEKE DESTE??

 • IEC 61727,IEC 62116 standartlar?na uyumlu
 • Low/High voltage ride through (L/HVRT)
 • Aktif&Reaktif gü? kontrolü ve ani gü? art??? kontrolü