SG2500HV-MV-20

SG3400/SG3125/SG2500HV-MV-20 Central Inverter
for 1500V DC System

Available for

Australia, Europe

YüKSEK KAZAN?

  • Maks. 99% verimlilik ile geli?mi? 3 seviyeli teknoloji

?

TASARRUFLU YATIRIM

  • DC 1500 V, 20 ft konteyner dizayn? ve dü?ük maliyetli dahili MV Trafo ve ?alt Sistemi sayesinde dü?ük nakliye ve kurulum maliyeti
  • Opsiyonel Q at Night Fonksiyonu?

KOLAY O&M

  • Online analiz ve h?zl? ar?za bulma i?in dahili ak?m,voltaj ve OG parametreleri izleme
  • Kolay bak?m i?in modüler dizayn
  • Kullan??l? harici dokunmatik ekran

?EBEKE DESTE??

  • IEC 61727,IEC 62116 standartlar?na uyumlu
  • Low/High voltage ride through (L/HVRT)
  • Aktif&Reaktif gü? kontrolü ve ani gü? art??? kontrolü