..

Logger1000 Monitoring

Available for

Australia, Asia & Pacific, Europe

ESNEK A?

  • RS 485,Ethernet, WiFi haberle?me deste?i
  • Enerji sayac?,meteostation,sens?rler ve di?er ekipmanlara eri?im deste?i

PRAT?K O&M

  • Inverter parametre ayarlar? ve yaz?l?m güncelleme
  • Uzaktan eri?im ile santral bak?m?na destek ve OPEX'i optimize etme
  • Aktif ve Reaktif gü? kontrolü
  • Local izleme

KOLAY ??LETME

  • Otomatik Modbus adres da??t?m?
  • ?zleme ve konfigürasyon i?in uygulamaya gerek kalmadan PC yada ak?ll? telefon internet taray?c?s?ndan eri?ilebilen internet sunucusu