..

SH3K6/SH4K6 Residential

Available for

Europe

AKILLI VE ENTEGRE

  • ?yile?tirilmi? ve entegre enerji y?netim sistemi, batarya kullan?m stratejileri ve ak?ll? ev gü? kontrolü.
  • Yat?r?m?n getirisini en üst düzeye ??karmak i?in harici Enerji Y?netim Sistemi ile Enerji Ticaretine haz?r.
  • Ak?ll? telefon ve bilgisayardan izleme, email ile alarm ve rapor alma.

GüVENL? VE SA?LAM

  • Yüksek frekansl? izole edilmi? entegre akü ?arj/de?arj devresi
  • IP65 kourma s?n?f?(suya ve toza kar?? koruma)

ESNEK UYGULAMA

  • Yeni kurulumlar ve yenilenecek mevcut solar sistem kurulumlar? i?in uygun.
  • Hem lityum-ion hem de kur?un-asit aküler ile uyumlu.

BAS?T VE KULLANI?LI

  • Web üzerinden ya da mobil uygulama ile kolay devreyealma ve ayarlar? ?zelle?tirme.
  • Lityum-ion pilleri otomatik tan?mlama
  • Wi-Fi yada ethernet ile tek t?kla yaz?l?m güncelleme, bak?m ve y?netimde kolayl?k.