..

SG33/40/50CX String Inverter

Available for

Asia & Pacific, Europe, Latin America (ESP), Brasil (PT)

YüKSEK KAZAN?

 • Maks. 98.6% verimlilik ile 3(SG33CX), 4(SG40CX), 5(SG50CX) MPPT
 • Bifacial modüller ile uyumlu
 • Dahili PID Recovery fonksiyonu

Dü?üK MAL?YET

 • Alüminyum ve Bak?r AC kablolar ile uyumlu
 • DC 2 in 1 string paralellemeye uygun
 • Opsiyonel Wi-Fi ile Kablosuz haberle?me

AKILLI O&M

 • Temass?z devreye alma ve uzaktan yaz?l?m güncelleme
 • Online IV Curve tarama ve hata belirleme
 • Ak?ll? string ak?m izleme ile sigortas?z dizayn

KANITLANMI? GüVENL?K

 • IP66 ve C5 anti-korozyon s?n?f?
 • Hem DC hem de AC i?in Type II parafudr
 • Global güvenlik ve y?netmeliklere uyumlu