..

SC1000TL PCS

Available for

Europe

S?STEM ?ZELL?KLER?

  • Santralin ba?lang?? yat?r?m?ndan tasarruf etmek i?in yüksek gü? yo?unlu?u
  • Mükemmel batarya ?arj ve de?arj stratejisi
  • AC tarafta direk paralel ba?lant?
  • Geni? DC Gerilim aral???
  • Otomoatik ve uzaktan frekans regülasyonu deste?i