..

SC5000HV-MV PCS

Available for

Europe

YüKSEK KAZAN?

 • Maks. 98.8% verimlilik ile geli?mi? 3 seviyeli teknoloji
 • Etkili so?utma, 1.1 DC/AC oran?, 50°C'ye kadar gü?te dü?ü? yok.
 • Geni? DC Voltaj ?al??ma aral???, tam gü? operasyonu 1500V

ESS (Enerji Depolama Sistemi) UYGULAMALARI

 • ?rnek uygulamalar: Peak shaving, energy shifting, frekans regülasyonu, capcaity firming
 • Yüksek gerilim batarya sistemleri ile uyumlu, dü?ük sistem maliyeti
 • D?rt b?lge operasyonlu ?ift y?nlü gü? ?evirim sistemi
 • Batarya ?arj&de?arj y?netimi ve dahili black-start fonksiyonu

KOLAY O&M

 • Online analiz ve h?zl? ar?za bulma i?in dahili ak?m,voltaj ve OG parametreleri izleme
 • 40 ft konteyner dizayn? sayesinde dü?ük nakliye ve kurulum maliyeti
 • Kolay bak?m i?in modüler dizayn ve tüm komponentlere ?nden eri?im
 • Di?er cihazlar i?in dahili i? ihtiya? gü? sa?lay?c?

?EBEKE DESTE??

 • IEC 61727, IEC 62116 ile uyumlu
 • Dinamik ?ebek voltaj ve frekans deste?i
 • L/HVRT, L/HFRT, soft start/stop, gü? fakt?rü kontrolü ve reaktif gü? deste?i